WARSZTATY

ROZWOJU

OSOBISTEGO

I DUCHOWEGO

 

 

 

  Bioenergoterapia, Szamanizm, Bioterapia, Medycyna Energetyczna, Kursy bioterapii, kursy bioenergoterapii

Rozwój Osobisty i Duchowy

ŚWIADOMOŚĆ – ENERGIA – UMYSŁ

cz. 1. „Praca z Przekonaniami i z Umysłem”
(Warsztaty nie tylko dla bioterapeutów!)

CEL ZAJĘĆ:

   Celem warsztatu jest przyjrzenie się sobie i zobaczenie, w jaki sposób do tej pory funkcjonowaliśmy? co w pływało na podejmowanie przez nas konkretnych decyzji życiowych oraz dlaczego? Przyjrzenie się, czy były one dla nas korzystne i dały nam szczęście?

Jaka funkcja świadomości jest u nas dominująca i co to dla nas oznacza? Jak mogę dalej pracować nad jej rozwojem? Co to jest dopełnienie jaźni i na czym powinniśmy się skupić w rozwoju własnej unikatowej osobowości?

Uświadamiając sobie powyższe aspekty i poprzez wgląd we własną osobę zajmiemy się już PODNIESIENIEM WIBRACJI UMYSŁU NA WYŻSZY POZIOM oraz WZMOCNIENIEM SWOJEJ WIBRACJI OSOBISTEJ

   Jak tego dokonamy? Poprzez lepsze poznanie siebie i dzięki specjalnym, wielopoziomowym praktykom pracy z energią, nastąpi wzrost zaufania do siebie wedle tej twórczej myśli, „ Że poprzez zrozumienie/uświadomienie przychodzi samouzdrowienie”, a razem z nim zrozumienie.

Stajemy się wolni od wielu kwestii, które do tej pory ciążyły na nas, czy to na poziomie świadomym, czy nieuświadomionym.

Przedstawienie i wypracowanie na warsztatach odpowiedniej metodyki postępowania z sobą samym, ułatwi wdrożenie nowych planów, idei – już po zakończeniu zajęć, a co najważniejsze! Pozytywne zmiany w sobie, nowa wiedza i umiejętności zostaną ugruntowane i zapisane w umyśle.
Będziemy wypracowywać nowe ścieżki postępowania, reagowania i odczuwania dla siebie.

   

Rezultat jaki chcemy osiągnąć na koniec zajęć:

 1. Podniesienie energetyki własnej i wzmocnienie wibracji osobistej.

 2. Nabranie większej pewności siebie.

 3. Większa akceptacja siebie i wzrost gotowości do pozytywnych zmian w różnych obszarach życia.

 4. Zdobycie wiedzy nt. m.in. energetycznej budowy świata i człowieka, funkcjach świadomości wg K.G. Junga, etapów rozwoju świadomości - jej poziomów oraz jak to przekłada się na nasze życie i jego odbiór.

 5. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z niechcianymi emocjami, napięciami.

 6. Zdobycie umiejętności stosowania technik energetycznych i oddechowych ułatwiających osiągniecie stanu ciszy, spokoju i radości.

 7. Doświadczenie głębszego zrozumienia siebie i życia, które do tej pory prowadziliśmy.

 8. Umiejętność skutecznego afirmowania i tworzenia afirmacji dopasowanych do własnych potrzeb i aktualnych możliwości do wprowadzania szczęśliwych i korzystnych zmian w sobie i w swoim życiu.

   

Poszczególne zagadnienia/plan zajęć:

 1. Wielopoziomowe oczyszczanie organizmu.

 2. Energetyczny, uwalniający oddech.

 3. Jak podnieść własne wibracje na wyższy poziom.

 4. Praca z emocjami - bolesne życiowe historie.

 5. Negatywne myśli, emocje i wyobrażenia mentalne.

 6. Przebudzenie potencjału własnego - otwartość na życie.

 7. Aktywizacja własnej energii i własnych możliwości.

 8. Cztery podstawowe funkcje świadomości według C.G. Junga.

 9. Zdejmowanie klątw i uroków w tradycji słowiańskiej.

 10. Sztuka afirmacji i tworzenia afirmacji na potrzeby własne.

 

Miejsce i Termin:

Katowice: 25-26 maja 2024 r.
dodatkowy tel.: 501 021

Warszawa: 22-23 czerwca 2024 r.

Gdańsk: 27-28 lipca 2024 r.


Liczba miejsc w grupach ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.


Zapisy: (+48) 693055929

Zapraszamy serdecznie!

Jerzy Strączyński i Katarzyna Dąbrowska
 

   

powrót do strony głównej

   

COPYRIGHT © Jerzy Strączyński
WARSZAWA 2005